پایین آوردن اعتبار یک نام تجاری با ارائه قیمت ارزانتر، تلاش پر مخاطره ای است، زیرا قیمت گران این حقیقت را تاکید می کند که این یک محصول معتبر است. “فراموش نکنید وقتی کالای تجملی می فروشید در واقع چیزی منحصر بفرد را می فروشید”.

به جای قرار دادن تابلوهای بزرگ حراج که می توانند شهرت فروشگاهی را به خطر بیندازند، محصولات زنجیره ای معتبر به مشتری می گویند که می تواند پنهانی کالایی را به بهای کمتری بخرد. حتی اگر برچسب روی کالا چیز دیگری بگوید. بعضی ها فقط در ساعاتی خاص نسبت به ارائه تخفیفات اقدام می کنند و بعضی نیز فقط در صورت خرید آنلاین تسهیلاتی را در نظر می گیرند، برخی نیز فقط به مشتریان خوب تخفیف چشمگیر می دهند. چنین پیامهای جلا داده شده ای، نام تجاری را حفظ می کنند و قیمتی که آهسته در گوش مشتری زمزمه می شود، این احساس را به فوریت به او می بخشد که هرچه زودتر برای خرید دست به کار شود.

در آخر فراموش نکنید همه نام های تجاری دریافته اند وقتی دنیا شما را می بیند که در ملا عام کاهش قیمت خود را اعلام کرده اید، هرگز نمی توانید به نقطه اولیه برگردید!