تعرفه خدمات در سال ۱۴۰۳

مشاوره کسب و کار کوچک تا متوسط (SME) تعرفه (تومان) توضیحات
مشاوره غیر حضوری (ویدئویی آنلاین) ۵.۰۰۰.۰۰۰ تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (تهران) ۷.۰۰۰.۰۰۰ تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (سایر شهرها) استعلام گرفته شود
مشاوره تلفنی ۳.۰۰۰.۰۰۰ تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۳۰ دقیقه
مشاوره سازمانی تعرفه (تومان) توضیحات
مشاوره غیر حضوری (ویدئویی آنلاین) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (تهران) ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (سایر شهرها) استعلام گرفته شود
مشاوره تلفنی ۶.۰۰۰.۰۰۰ تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۳۰ دقیقه

  • تعیین زمان دقیق جلسات پس از واریز و رزرو توسط کارفرما، با توافق کارفرما انجام خواهد شد.
  • تکمیل فرم مشاوره برای تمامی سطوح جلسات الزامی می باشد.
  • برای تمامی خدمات فاکتور رسمی ارائه می گردد.
  • حوزه ها: مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی و فروش، استارتاپ و کارآفرینی
طراحی کمپین کسب و کار کوچک و متوسط طراحی کمپین سازمانی توضیحات
۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۵ الی ۳۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کمپین تبلیغاتی و رسانه ای ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
مارکتینگ پلن کسب و کار کوچک و متوسط مارکتینگ پلن سازمانی توضیحات
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۲۰ الی ۵۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین برنامه بازاریابی ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
بیزینس پلن کسب و کار کوچک و متوسط بیزینس پلن سازمانی توضیحات
۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان زمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۱۰ الی ۶۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کسب و کار ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.