تعرفه خدمات در سال ۱۴۰۲

مشاوره کسب و کار کوچک تا متوسط (SME)تعرفه (تومان)توضیحات
مشاوره غیر حضوری (ویدئویی آنلاین)۲.۰۰۰.۰۰۰تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (تهران)۳.۰۰۰.۰۰۰تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (سایر شهرها)استعلام گرفته شود
مشاوره تلفنی۱.۰۰۰.۰۰۰تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره سازمانیتعرفه (تومان)توضیحات
مشاوره غیر حضوری (ویدئویی آنلاین)۳.۰۰۰.۰۰۰تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (تهران)۵.۰۰۰.۰۰۰تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه
مشاوره حضوری (سایر شهرها)استعلام گرفته شود
مشاوره تلفنی۲.۰۰۰.۰۰۰تعرفه یک جلسه مشاوره، زمان مفید ۶۰ دقیقه

  • تعیین زمان دقیق جلسات پس از واریز و رزرو توسط کارفرما، با توافق کارفرما انجام خواهد شد.
  • تکمیل فرم مشاوره برای تمامی سطوح جلسات الزامی می باشد.
  • برای تمامی خدمات فاکتور رسمی ارائه می گردد.
  • حوزه ها: مارکتینگ، برندینگ، تبلیغات، دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال برندینگ، روابط عمومی، بازاریابی و فروش، استارتاپ و کارآفرینی
طراحی کمپین کسب و کار کوچک و متوسططراحی کمپین سازمانیتوضیحات
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانزمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۵ الی ۳۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کمپین تبلیغاتی و رسانه ای ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
مارکتینگ پلن کسب و کار کوچک و متوسطمارکتینگ پلن سازمانیتوضیحات
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانزمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۲۰ الی ۵۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین برنامه بازاریابی ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.
بیزینس پلن کسب و کار کوچک و متوسطبیزینس پلن سازمانیتوضیحات
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانزمان تحویل طرح براساس نوع پروژه متغیر و از ۱۰ الی ۶۰ روز کاری می باشد
  • تعرفه تدوین طرح کسب و کار ممکن است براساس درخواست و نیازمندی های کارفرما تغییر نماید.