تحلیلگر کسب و کار

تحلیلگر کسب و کار، (Business Analyst) فردی است، که مسئول شناسایی نیازهای کسب وکار مشتریان و ذینفعان بوده و با هدف اینکه راهکارهای لازم برای رفع این نیازها و مشکلات موجود در کسب وکار، فعالیت می نماید. بنابراین تمامی متخصصین، علاقه مندان و فعالان در نقش تحلیل گر سیستم، تحلیل گر کسب و کار، تحلیل گر داده، تحلیل گر فرایند، معمار کسب وکار، مدیر و مشاور کسب وکار، در حوزه تحلیل کسب وکار قرار گرفته و در دنیای حرفه ای، به عنوان یک تحلیل گر کسب و کار شناخته می‌گردند.

تحلیل گر کسب وکار مسئول تعریف، مدیریت، استخراج، تحلیل، تایید و مستندسازی نیازمندی های کسب وکار، سازمان یا یک فرایند سازمانی و ارائه راه حل مناسب، در جهت پاسخگویی به نیارمندی ها و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده آن، می باشد. تحلیل گر کسب وکار در بدو عمل؛ راه کار از پیش تعیین شده ای را ارائه نمی دهد، اما منحصراً بر اساس نیازمندی های روشن و مدون است، که راهکاری ارائه می گردد. تحلیل گران کسب وکار، نقش کلیدی را به عنوان پل ارتباطی میان مشتریان، ذینفعان و تیم ارائه راهکار، در سازمان ها، ایفا می کنند.

Business Analyst
تحلیلگر کسب و کار

می‌توان گفت که بسیاری از سازمان‌ها علاوه بر انجام کارهای روزمره و معمول خود در راستای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدها ناچار به تعریف پروژه‌های اعمال تغییرات سازمانی و یا بهبود فرآیندها و یا توسعه یک محصول یا خدمت جدید هستند. ازاین‌رو، وظیفه تحلیلگر کسب و کار پر کردن شکاف بین فناوری اطلاعات و کسب‌وکار با استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها است که از این طریق می‌توانند به ارزیابی فرایندها، تعیین الزامات و ارائه توصیه‌ها و گزارش‌ها به مدیران و ذینفعان می باشد.

تحلیلگر کسب‌وکار شخصی است که وظایف تحلیل کسب‌وکار را بدون توجه به‌عنوان شغل یا نقش سازمانی آنها، انجام می‌دهد. تحلیلگران کسب‌وکار وظیفه کشف، ترکیب و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از منابع مختلف در یک سازمان ازجمله ابزارها، فرآیند، مستندات و ذی‌نفعان را بر عهده‌دارند. تحلیلگر کسب‌وکار مسئول تعیین نیازهای واقعی ذی‌نفعان – که معمولاً شامل تحقیق و روشن شدن خواسته‌های ابرازشده آنها می‌شود – برای تعیین موضوعات و دلایل اساسی، است. تحلیلگران کسب‌وکار در تراز کردن راهکارهای طراحی‌شده و تحویل یافته با نیاز ذی‌نفعان نقش دارند.

فرم درخواست تحلیل کسب و کار

۹ + ۲ =