اینفلوئنسر مارکتینگ

چرا اینفلوئنسر مارکتینگ بهتر از تایید افراد مشهور است؟