شرایط درخواست مشاوره

جهت درخواست مشاوره تکمیل فرم مشاوره الزامی می باشد، همچنین واریز مبلغ توافق شده و اطلاع رسانی اطلاعات واریزی دو روز قبل از زمان جلسه مشاوره به عهده متقاضی می باشد.

محتوای جلسات مشاوره

معمولا جلسات مشاوره پیرامون موضوع خاصی که توسط کارفرما اعلام شده است پیگیری می شود. بدیهی است در این جلسات ابتدا مشاور به سوالات و ابهامات کارفرما پاسخ داده و پس از کسب اطلاعات کلیدی، اقدام به ارائه راهکارها و استراتژی مدیریت و بهبود بازار خواهد نمود..

تعرفه مشاوره

تعرفه مشاوره برای یک جلسه داخل شهر تهران و دفتر آقای روهنده برای کسب و کار نوپا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان، کسب و کار کوچک تا متوسط ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان، کسب و کار سازمانی ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد. هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه برگزار خواهد گردید.

مشاوره تلفنی، در قالب دو جلسه و مدت هر جلسه ۵۰ دقیقه می باشد، تعرفه ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان می باشد.

برای تعیین مبلغ مشاوره در شهرهایی غیر از تهران ابتدا می بایست فرم بررسی شده و سپس مبلغ به کارفرما اعلام می گردد.

هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد.

اطلاعات پرداخت

پرداخت به صورت آنلاین و یا واریز به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۷۲۷۶۱۵۴۲۲۷ بانک ملی به نام علیرضا روهنده

شرایط تضمین خدمات

جلسات مشاوره در دفتر آقای روهنده به صورت تضمین شده بوده و در صورت عدم رضایت، بدون قید و شرط مبالغ دریافتی به حساب مشتری عودت می گردد