شرایط درخواست مشاوره

جهت درخواست مشاوره تکمیل فرم مشاوره الزامی می باشد، همچنین واریز مبلغ توافق شده و اطلاع رسانی اطلاعات واریزی دو روز قبل از زمان جلسه مشاوره به عهده متقاضی می باشد.

محتوای جلسات مشاوره

معمولا جلسات مشاوره پیرامون موضوع خاصی که توسط کارفرما اعلام شده است پیگیری می شود. بدیهی است در این جلسات ابتدا مشاور به سوالات و ابهامات کارفرما پاسخ داده و پس از کسب اطلاعات کلیدی، اقدام به ارائه راهکارها و استراتژی مدیریت و بهبود بازار خواهد نمود..

تعرفه مشاوره

تعرفه مشاوره برای یک جلسه داخل شهر تهران و دفتر آقای روهنده برای کسب و کار نوپا 500.000 تومان، کسب و کار کوچک 700.000 تومان، کسب و کار شرکتی 1.000.000 تومان می باشد. هر جلسه به مدت 90 دقیقه برگزار خواهد گردید.

مشاوره تلفنی، در قالب دو جلسه و مدت هر جلسه 50 دقیقه می باشد، تعرفه 500.000 تومان می باشد.

برای تعیین مبلغ مشاوره در شهرهایی غیر از تهران ابتدا می بایست فرم بررسی شده و سپس مبلغ به کارفرما اعلام می گردد.

هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد.

اطلاعات پرداخت

پرداخت به صورت آنلاین و یا واریز به شماره حساب 6037997276154227 بانک ملی به نام علیرضا روهنده

شرایط تضمین خدمات

جلسات مشاوره در دفتر آقای روهنده به صورت تضمین شده بوده و در صورت عدم رضایت، بدون قید و شرط مبالغ دریافتی به حساب مشتری عودت می گردد