برترین مشاور روابط عمومی

برترین مشاور روابط عمومی

یک شرکت نه‌تنها باید به نحو مؤثری با مشتری‌ها، تأمین‌کنندگان و واسطه‌ها در ارتباط باشد، بلکه باید با تعداد بیشتری از جوامع ذینفع نیز پیوند داشته باشد. یک جامعه به هر گروهی اطلاق می‌شود که در توانایی شرکت در دستیابی به اهداف خود سهم بالقوه یا بالفعل داشته و یا بر آن مؤثر باشد. روابط عمومی شامل برنامه‌های مختلفی در تبلیغ یا حمایت از وجهه یا تک‌تک محصولات یک شرکت می‌باشد.

یک شرکت هوشمند جهت مدیریت موفق ارتباط با جوامع کلیدی دست به اقدامی مشخص می‌زند. اکثر شرکت‌ها دارای یک بخش روابط عمومی هستند که رویکردهای عمومی سازمان و توزیع اطلاعات و ارتباطات جهت ایجاد رضایت و اعتبار را زیر نظر دارد.

برترین روابط عمومی ها به مدیریت ارشد شرکت مشاوره می‌دهند تا برنامه‌های مطلوبی را اتخاذ نموده و اقدامات بدون توجیه را حذف نمایند تا در نخستین مرحله نتیجه‌ای منفی حاصل نشود. پنج اقدام زیر توسط مشاور روابط عمومی (Public relations consultant) پیشنهاد می‌شود:

روابط با نشریات: ارائه اخبار و اطلاعات درباره سازمان در مطلوب‌ترین شرایط

تبلیغ محصول: تلاش‌های حمایتی جهت تبلیغ محصولات خاص

روابط شرکت: افزایش آگاهی از شرکت از طریق روابط داخلی و خارجی

اعمال نفوذ: برقراری ارتباط با قانون‌گذاران و مسئولان دولتی برای حمایت یا رد کردن قوانین و مقررات

مشاوره: ارائه توصیه به مدیریت در مورد مسائل عمومی و جایگاه و وجهه شرکت در شرایط مناسب یا بحرانی.

انتهای مطلب/

مارکام در محصولات تکنولوژیک

مارکام در محصولات تکنولوژیک

در یک بازار جدید محصولات تکنولوژیک، مشتریان هدف به دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول کسانی که علاقه‌مندان تکنولوژی هستند و دسته دوم کسانی که رؤیا پردازانه تصمیم می‌گیرند. هر یک از این دسته‌ها به روش مخصوص به خود نیاز دارند تا با آن تکنولوژی آشنا شوند، پس تیم مارکام باید هر دو دسته مشتریان هدف را ببیند. به چرخه زیر نگاه کنید، شما باید برای هر دسته از مشتریان هدف یک چرخه مشابه داشته باشید؛

هدف در ارتباطات بازاریابی یک بازار جدید، دو رو دارد. یکی به دست آوردن مشتریانی که علاقه‌مند تکنولوژی هستند و دیگری افرادی که رؤیا پردازانه به تکنولوژی نگاه می‌کنند. در خصوص دسته اول نیاز است که مزیت‌های محصول تکنولوژیک خود را کالا شفاف و با جزییات توضیح دهید. این افراد نقش رهبری کلیدی در صنعت شمارا ایفا می‌کنند. (مانند تحلیل‌کننده‌ها، بلاگ نویس ها، روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و نویسندگان محصولات تکنولوژیک).

وقتی این دسته از مشتریان هدف شما هستند، ارتباطات بازاریابی شما باید حاوی پیامی این‌گونه باشد: دیدی انتقادی را به‌کارگیرید؛ سپس نشان دهید که چگونه این محصول جدید با قابلیت‌ها و مزیت‌هایش مشکل موجود را حل می‌کند. در جدول زیر نشان داده‌شده که با به‌کارگیری چه رسانه‌هایی می توانید پیام مذکور را منتقل نمایید که بر علاقه‌مندان تکنولوژی تأثیر بگذارد.

marcom

مارکام

در بخش دوم شما با مشتریانی برخورد می کنید که در خصوص محصولات تکنولوژیک رؤیاپردازی می‌کنند. این دسته از مشتریان بیشتر به ویژگی‌های نوآوری و خلاقیت در محصول اهمیت می‌دهند. در خصوص این افراد صحبت کردن در خصوص شرکت و بازار اهمیت چندانی ندارد. ارتباطات بازاریابی شما باید ویژگی‌های بالقوه موجود در محصول شما و برتری کلی آن را در پیام خود منتقل نماید. در جدول زیر بهترین گزینه‌های انتقال پیام معرفی‌شده است.

ارتباطات بازاریابی

Marcom

انتهای مطلب/ نشر همزمان/ لینک محتوا